બ્રેકિંગ: ગુજરાતમાં ગુટખા, તમાકુનું વેચાણ, સંગ્રહ અને વિતરણ પર પ્રતિબંધ વધુ એક વર્ષ લંબાવ્યો

બ્રેકિંગ: ગુજરાતમાં ગુટખા, તમાકુનું વેચાણ, સંગ્રહ અને વિતરણ પર પ્રતિબંધ વધુ એક વર્ષ લંબાવ્યો


  • પાન મસાલા ધરાવતા નિકોટિનના વેચાણ, સંગ્રહ પર પ્રતિબંધ લંબાવવામાં આવ્યો.
  •    તેને 13 સપ્ટેમ્બર 2023થી વધુ એક વર્ષ લંબાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
  •    ગુટખા, તમાકુ માનવ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે.

    ગુજરાત રાજ્યમાં હાલમાં તમાકુ અથવા નિકોટિન ધરાવતા ગુટખા અને પાન મસાલાના વેચાણ, સંગ્રહ અને વિતરણ પર પ્રતિબંધ છે.  ફૂડ એન્ડ ડ્રગ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટીએ નાગરિકોના સ્વાસ્થ્યને સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ પ્રતિબંધને 13 સપ્ટેમ્બર, 2023થી વધુ એક વર્ષ માટે લંબાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

 
   ગુટખા પર પ્રતિબંધ


   

આ પ્રતિબંધ ફૂડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ-2006 અને રેગ્યુલેશન્સ-2011 હેઠળના નિયમો હેઠળ લાદવામાં આવ્યો છે.  કોઈપણ ખોરાકમાં તમાકુ અથવા નિકોટિન ભેળવવા પર પ્રતિબંધ છે.  ગુટખામાં તમાકુ અથવા નિકોટીનની હાજરી માનવ સ્વાસ્થ્યને ખૂબ જ નુકસાન પહોંચાડે છે.  આથી નાગરિકો અને ભાવિ પેઢીના આરોગ્યની જાળવણી માટે ગુટખા પર પ્રતિબંધ મૂકવો જરૂરી હોવાથી આ નિર્ણય લેવાયો છે.  આ નિયમનો ભંગ કરનાર સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.   કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.


   વધુમાં, કોઈપણ વેપારી તમાકુ અથવા નિકોટિન ધરાવતા ગુટખા અથવા પાનમસાલાનું વેચાણ, સંગ્રહ અને વિતરણ કરતા પકડાશે તો તેને કાયદા હેઠળ કડક કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડશે, એમ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ગાંધીનગરની યાદીમાં વધુમાં જણાવાયું છે.

Post a Comment

0 Comments