GSRTC માં કંડક્ટર અને ડ્રાઈવરની 7404 જગ્યાઓ માટે ભરતી

   GSRTC માં કંડક્ટર અને ડ્રાઈવરની 7404 જગ્યાઓ માટે ભરતી

GSRTC Conductor and Driver Recruitment 2023 :-

GSRTC Conductor and Driver Recruitment 2023 :-


ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશનમાં કંડક્ટર અને ડ્રાઈવર ની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી થઈ છે.આજથી ઓનલાઇન અરજી શરૂ થશે.લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.

 GSRTC કંડક્ટર અને ડ્રાઈવર માટે 7404 જગ્યાઓ પર ભરતી 2023 કરવામાં આવશે.જેનું જોબ લોકશન ભારત છે.અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 06/09/2023 સુધી અરજી કરી શકો છો.અરજી ઓનલાઈન કરવાની રહેશે.શૈક્ષણિક લાયકાત,ઉંમર,ઊંચાઈ,અનુભવ,પરીક્ષા ફી,પરીક્ષા પેટર્ન વગેરેની માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો :- અહીં ક્લિક કરો 
 


  

  


 

 


 


 


 


 

 

Post a Comment

0 Comments