વિદ્યાસહાયકની ભરતી અન્વયે જિલ્લા પસંદગી માટેની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે.

 વિદ્યાસહાયકની ભરતી અન્વયે જિલ્લા પસંદગી માટેની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે.

Vidhyasahayak bharti 2023


  • બદલીનો મામલો ગૂંચવાતાં ભરતીમાં જિલ્લા પસંદગીનું સ્ટેપ ૯ મહિને આવ્યુ
  • રાજ્યનાં ૧૮ જિલ્લાઓમાં  નવા વિદ્યાસહાયકોને નિમણુકો આપવામાં આવશે
  • ધો.૧થી૮ના વિદ્યાસહાયકની ૨,૬૦૦ જગ્યા માટે ૨૦મીથી જિલ્લા પસંદગી
  • ધોરણ.૧થી ૫ અને ધોરણ.૬ થી ૮ માટે કુલ ૨,૬૦૦ જગ્યા માટે ફાઈનલ મેરીટમાં સમાવાયેલા ઉમેદવારો માટે


નવા વિદ્યાસહાયકોની નિમણુક પહેલા


જિલ્લા ફેરબદલી કેમ્પ પૂર્ણ કરવામાં આવશે તેવુ શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યુ હતુ. નવી ભરતીમાં જિલ્લા પસંદગી બાદ શાળા પસંદગીનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવશે. મહત્વની વાત એ છે કે, નવી ભરતીના વિદ્યાસહાયકોને જે જિલ્લાની જે શાળાઓમાં નિમણુકો આપવાની છે તેની કામચલાઉ યાદી પણ તૈયાર કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. કારણ કે, રાજ્યનાં અંતરિયાળ જિલ્લાઓની પ્રાથમિક શાળાઓમાં અન્ય જિલ્લાઓની સરખામણીએ વધુ જગ્યાઓ ખાલી પડી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જેથી છેલ્લા બે-ત્રણ ભરતીથી આવા જિલ્લાઓની જગ્યાઓ વધુ ભરવામાં આવી છે અને આ વખતે પણ આવા ૧૮ જિલ્લાઓમાં જ તમામ ૨,૬૦૦ વિદ્યાસહાયકોને નિમણુક આપવામાં આવશે.


રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ પસંદગી સમિતિ અને પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક દ્વારા પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાસહાયકની ભરતી અન્વયે જિલ્લા પસંદગી માટેની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. ધોરણ.૧થી ૫ અને ધોરણ.૬થી ૮ માટે કુલ ૨,૬૦૦ જગ્યા માટે ફાઈનલ મેરીટમાં સમાવાયેલા ઉમેદવારો તા.૨૦થી ૨૪ જુલાઈ દરમિયાન જિલ્લા પસંદગી કરી શકશે. આ વિદ્યાસહાયકોની નિમણુક ભરૂચ નગર શિક્ષણ સમિતી અને રાજ્યનાં નક્કી કરાયેલા ૧૮ જિલ્લાઓમાં આપવામાં આવશે, જ્યાં ઘણા સમયથી શિક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી પડી છે.રાજ્ય શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ.૧થી ૫માં ઘટની ૩૯ અને સામાન્યની ૯૬૧ તેમજ ધોરણ.૬થી ૮માં ઘટની ૬૩૭ અને સામાન્યની ૯૬૩ મળી કુલ ૨,૬૦૦ જગ્યા પર વિદ્યાસહાયકની ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવેલી છે. 


આ જાહેરાત ગત ૧૦ ઓક્ટોબર-૨૦૨૨ના રોજ આપવામાં આવી હતી. તમામ જગ્યાઓ પરનું ફાઈનલ મેરિટ ઘણા સમયથી તૈયાર થઈ ગયુ હતુ પરંતુ બદલી કેમ્પનો મામલો હાઈકોર્ટમાં પહોચતાં ભરતી પ્રક્રિયા પણ અટકી પડી હતી. કોર્ટના ચુકાદા બાદ શિક્ષણ વિભાગે બદલીના નિયમોમાં ક્રમશઃ ત્રણેક વખત સુધારા કર્યાં બાદ જિલ્લા આંતરિક બદલી કેમ્પ શરૂ કરાયો હતો અને હાલમાં તેના બીજા તબક્કાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ૨,૬૦૦ વિદ્યાસહાયકની ભરતી પ્રક્રિયા પણ આગળ વધારતાં જિલ્લા પસંદગીની તારીખો જાહેર કરાઈ છે.


Post a Comment

0 Comments