ક્રેડિટ કાર્ડની સંપૂર્ણ મર્યાદાનો ઉપયોગ કરીને ક્રેડિટ સ્કોરમાં ઘટાડો થયો છે, આ યુક્તિને અનુસરો; CIBIL ને અસર થશે નહીં!!

ક્રેડિટ કાર્ડની સંપૂર્ણ મર્યાદાનો ઉપયોગ કરીને ક્રેડિટ સ્કોરમાં ઘટાડો થયો છે, આ યુક્તિને અનુસરો;  CIBIL ને અસર થશે નહીં!!

ક્રેડિટ કાર્ડ લિમિટનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ તમારા ક્રેડિટ સ્કોર પર સીધી અસર કરે છે.  આ રિપોર્ટમાં અમે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે આ સ્થિતિમાં તમે તમારો ક્રેડિટ સ્કોર કેવી રીતે વધારી શકો છો.  જો તમે આ રિપોર્ટમાં આપવામાં આવેલી પદ્ધતિઓનું પાલન કરો છો, તો તમારો ક્રેડિટ સ્કોર થોડા મહિનામાં 800ની આસપાસ થઈ શકે છે.

 આજના સમયમાં, ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ દરેક કામ કરનાર વ્યક્તિ કરે છે, પરંતુ ઘણી વખત જરૂર પડે ત્યારે લોકો તેની સંપૂર્ણ મર્યાદાનો ઉપયોગ કરે છે, જે તમારા ક્રેડિટ સ્કોર અને વધુને વધુ તમારા CIBIL પર નકારાત્મક અસર કરે છે. સ્કોર ઘટી જાય છે.

 આ રિપોર્ટમાં અમે તમને જણાવીશું કે આવી સ્થિતિમાં તમે તમારો ક્રેડિટ સ્કોર કેવી રીતે વધારી શકો છો.  આવો જાણીએ...

 ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરશો નહીં

 જો તમે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી તમારા ક્રેડિટ કાર્ડ પર આપવામાં આવેલી મર્યાદાનો સતત ઉપયોગ કરી રહ્યા છો, તો સૌ પ્રથમ તમારે ઓછામાં ઓછા બે મહિના માટે તમારા ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ.  આ ક્રેડિટ ઉપયોગ મર્યાદામાં ભારે ઘટાડો કરશે અને નવા ક્રેડિટ રિપોર્ટમાં તમારો ક્રેડિટ સ્કોર વધારશે.

 ધિરાણનો ઉપયોગ 5 ટકાથી નીચે રાખો

 સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે ક્રેડિટ કાર્ડ લિમિટના 30 થી 40 ટકા ઉપયોગ કરવો યોગ્ય છે.  પરંતુ જો તમારી ક્રેડિટ સ્કોર વધારે મર્યાદાનો ઉપયોગ કરવાને કારણે નીચે ગયો છે, તો તમારે તરત જ તમારા ક્રેડિટ ઉપયોગને 5 ટકા સુધી લાવવો જોઈએ.  આનો ફાયદો એ થશે કે તમારો ક્રેડિટ સ્કોર એક-બે મહિનામાં વધી જશે.

 તેનાથી ધિરાણનો ઉપયોગ વધે છે

 જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડ EMI પર ઉત્પાદન લો છો, તો ક્રેડિટનો ઉપયોગ વધે છે, કારણ કે સમગ્ર લોન ક્રેડિટ કાર્ડ મર્યાદા હેઠળ આવે છે.  આ કારણોસર, હંમેશા ક્રેડિટ કાર્ડ પર કોઈપણ લોન લેતી વખતે, તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે લોનની રકમ તમારા ક્રેડિટ કાર્ડની મર્યાદાના 40 ટકાથી વધુ ન હોવી જોઈએ.•"GujaratiChhe"વેબસાઇટ પર જાહેરાત(Advertisement) કે તમારી આજુબાજુમાં બનતી ઘટનાઓનાં સમાચાર"gujaratichhe" વેબ સાઇટ પર અમે મુકીશું .

•જાહેરાત (Advertisement) કે સમાચાર અમને ફોટો કે વિડિયો સાથે વિગત સાથે આ મેઈલ પર મોકલી આપવી.


✓Mail: gujarati6@gujaratichhe.com

 Post a Comment

0 Comments