માત્ર 100 રૂપિયાની બચત કરો અને દર મહિને 57 હજાર રૂપિયા મેળવો ; ઘડપણનું ટેન્શન ખતમ થઈ જશે!

 માત્ર 100 રૂપિયાની બચત કરો અને દર મહિને 57 હજાર રૂપિયા મેળવો ; ઘડપણનું ટેન્શન ખતમ થઈ જશે! 

માત્ર 100 રૂપિયાની બચત કરો અને દર મહિને 57 હજાર રૂપિયા મેળવો ; ઘડપણનું ટેન્શન ખતમ થઈ જશે!
 માત્ર 100 રૂપિયાની બચત કરો અને દર મહિને 57 હજાર રૂપિયા મેળવો ; ઘડપણનું ટેન્શન ખતમ થઈ જશે! 


 NPS : વૃદ્ધાવસ્થા માટે પેન્શન સ્કીમમાં રોકાણ કરવું એ એક સારો રસ્તો માનવામાં આવે છે. તમે નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થયા પછી પણ તમને નિયમિત આવક મળતી રહે છે. પેન્શન તમને પૈસા ગુમાવવા દેતું નથી. સરકાર દ્વારા ઘણી પેન્શન યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી રહી છે. આમાંથી એક નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) છે.

  કોઈપણ નાગરિક આ યોજના હેઠળ રોકાણ કરી શકે છે. નિવૃત્તિ પછી એકસાથે રકમ મેળવવા ઉપરાંત, આ યોજના દર મહિને પેન્શનનો લાભ પણ આપે છે. તમે NPSમાં તેની વેબસાઇટ દ્વારા રોકાણ કરી શકો છો અને અહીં વળતર અને લાભો સરળતાથી સમજી શકાય છે. NPS કેલ્ક્યુલેટર પણ અહીં ઉપલબ્ધ છે. જો તમે રોકાણ કરવા માંગો છો, તો તમે જરૂરિયાત અનુસાર રોકાણ પરના વળતરને સમજી શકો છો.

 નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ હેઠળ ખૂબ જ નાની રકમનું રોકાણ કરવાથી ઊંચું વળતર મળી શકે છે. દરરોજ 100 રૂપિયાની બચત કરીને તમે કેવી રીતે 57,000 રૂપિયાનું માસિક પેન્શન મેળવી શકો છો. ઉ. દા . ચાલો 25 વર્ષની ઉંમરે 1500 રૂપિયા પ્રતિ માસના રોકાણ પર પેન્શનની ગણતરી સમજીએ જો તમે 25 વર્ષની ઉંમરે NPSમાં 1500 રૂપિયા એટલે કે રોજના 50 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાનું શરૂ કરો છો, તો 60 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં કુલ કોર્પસ 57,42,416 રૂપિયા થશે. જો કે, આ માટે વાર્ષિક વ્યાજ 10 ટકા હોવું જોઈએ. તમે 75 વર્ષની ઉંમર સુધી પણ રોકાણ કરી શકો છો. સ્કીમમાંથી બહાર નીકળતી વખતે, રોકાણકારો પાસે 100 ટકા સુધી કોપર સાથે વાર્ષિકી પ્લાન ખરીદવાનો વિકલ્પ હોય છે. જો આ કોપરમાંથી 100% વાર્ષિકી ખરીદવામાં આવે તો ગ્રાહકને 28,712 રૂપિયાનું માસિક પેન્શન મળી શકે છે. જો વાર્ષિકીનો માત્ર 40 ટકા જ ખરીદવામાં આવે તો માસિક પેન્શન રૂ. 11,485 થશે અને તમને રૂ. 34 લાખની એકમ રકમ મળશે, જે તમે ઉપાડી શકો છો.

 100 રૂપિયા પ્રતિ દિવસના આધારે તમને કેટલું પેન્શન મળશે? 

જો આ રકમમાંથી 100% વાર્ષિકી ખરીદવામાં આવે, તો કુલ માસિક પેન્શન રૂ. 57,412 અને જો વાર્ષિક માત્ર 40% વાર્ષિક ખરીદવામાં આવે, તો માત્ર રૂ. 22,970 રૂપિયા માસિક પેન્શન તરીકે આપવામાં આવશે, પરંતુ નિવૃત્તિ પછી 68 લાખ રૂપિયાની એકમ રકમ આપવામાં આવશે.

NPS માં રોકાણ કરવું સુરક્ષિત છે . તે સરકાર માન્ય છે. ભવિષ્યનું પ્લાન કરતાં હોય તો આ વિષે વિચાર કરી શકો .

Post a Comment

0 Comments