સરકારી કર્મચારીનો પગાર વધારો હવે પરફોર્મન્સ આધારે થશે;આઠમા પગાર પંચની રચનાની જરૂર નથી.જાણો શું કહ્યું નાણાંમંત્રીએ

સરકારી કર્મચારીનો પગાર વધારો હવે પરફોર્મન્સ આધારે થશે;આઠમા પગાર પંચની રચનાની જરૂર નથી.જાણો શું કહ્યું નાણાંમંત્રીએ 

સરકારી કર્મચારીનો પગાર વધારો હવે પરફોર્મન્સ આધારે થશે;આઠમા પગાર પંચની રચનાની જરૂર નથી.જાણો શું કહ્યું નાણાંમંત્રીએIndia : હવે મોદી સરકાર કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને રાજ્યના કર્મચારીઓ માટે દર 10 વર્ષે નવા પગારપંચના લાભની ફોર્મ્યુલામાં ફેરફાર કરશે અને અત્યાર સુધી રચાયેલા સાત પગાર પંચ અનુસાર આઠમા પગાર પંચની રચના શક્ય નહીં બને.

 ગઈકાલે સંસદમાં પ્રશ્નોના જવાબ આપતા નાણાપ્રધાન પંકજી ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે 2014માં જે રીતે સાતમી મહેનતાણું સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી, વેતન ભથ્થાં અને કર્મચારીઓ માટે નોકરીની અન્ય શરતોમાં ફેરફારો થયા હતા, પરંતુ મોદી સરકાર ફોર્મ્યુલા બદલવાનું વિચારી રહી છે. સાતમું મહેનતાણું પંચ 2016 થી અમલમાં છે અને તેના આધારે હવે કેન્દ્ર અને મોટાભાગના રાજ્ય કર્મચારીઓને પગાર અને ભથ્થાં ચૂકવવામાં આવે છે. 


    કેન્દ્રીય નાણા મંત્રી શ્રી પંકજ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગાર સ્તર પર આઠમી પગાર સમિતિની બેઠક બોલાવવાની કોઈ દરખાસ્ત નથી. આ પગાર પંચ દર 10 વર્ષે કરવામાં આવે છે, પરંતુ હાલમાં સરકાર તેના વિશે કંઈ કરી રહી નથી અને પગારના માળખામાં ફેરફાર કરવાની કોઈ વર્તમાન યોજના નથી.


    કર્મચારીઓ માટે વેતન અને ભથ્થાં વગેરે એક નવી ફોર્મ્યુલા નક્કી કરવાની જરૂર છે, અમે હાલમાં તેના પર કામ કરી રહ્યા છીએ, અને કેન્દ્ર સરકારે એ પણ નક્કી કર્યું છે કે હવે પરફોર્મન્સ આધારિત સિસ્ટમની જરૂર છે, જ્યાં કર્મચારીઓને તેમના પરફોર્મન્સના આધારે રેટ કરવામાં આવે અને તે મુજબ તેમના પગારમાં વધારો કરવામાં આવે.

    સરકાર પેન્શનરોને પણ આવા ફોર્મ્યુલામાં સામેલ કરવા માંગે છે અને ખાતરી કરવા માંગે છે કે તેમની નાણાકીય સુરક્ષા સાથે ચેડા ન થાય અને નવા પગાર બોર્ડની જરૂર ન પડે. જો કે, સરકાર હાલના વેતન બોર્ડ હેઠળ વેતન સબસિડીમાં વધારાની જાહેરાત કરી શકે છે. હાલમાં, જૂન 2023ની ગણતરી મુજબ, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને વેતન સબસિડીના 42% મળે છે. 4% નો વધારો થશે.

Post a Comment

0 Comments