ગુજરાત શિક્ષકની ખાલી જગ્યાઓ: ગુજરાતમાં પ્રાથમિક શાળાની ભરતી, 3300 શિક્ષકની ખાલી જગ્યાઓ અને સંપૂર્ણ વિગતો


ગુજરાત શિક્ષકની ખાલી જગ્યાઓ: ગુજરાતમાં પ્રાથમિક શાળાની ભરતી, 3300 શિક્ષકની ખાલી જગ્યાઓ અને સંપૂર્ણ વિગતો

ગુજરાત શિક્ષકની ખાલી જગ્યાઓ: ગુજરાત રાજ્ય સરકારે પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની અછતને દૂર કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. આ સમસ્યાને દૂર કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, સરકારે રાજ્ય સંચાલિત પ્રાથમિક શાળાઓ માટે 3300 નવા શિક્ષકોની ભરતી કરવાની યોજના બનાવી છે. આ લેખ પ્રાથમિક શાળાની ભરતી પ્રક્રિયા, ખાલી જગ્યાઓ અને સરકારી પહેલો વિશે વિગતવાર માહિતી પ્રદાન કરે છે.


   ગુજરાત સરકારે 3300 પ્રાથમિક શાળા ગુજરાત શિક્ષકની ખાલી જગ્યાઓની ભરતીની જાહેરાત કરી છે.

   ગુજરાત સરકારે રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓ માટે 3300 શિક્ષકોની ભરતીની જાહેરાત કરી છે. જેમાં ધોરણ 1 થી 5 માટે 1300 શિક્ષકો અને વર્ગ 6 થી 8 માટે વધારાના 2000 શિક્ષકોની નિમણૂકનો સમાવેશ થાય છે. પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની તીવ્ર અછતને દૂર કરવા માટે વધુ શિક્ષકોની ભરતી કરવાનો નિર્ણય એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.

   ભરતી પ્રક્રિયા અને સમયરેખા


   સરકારનું લક્ષ્ય આગામી બે મહિનામાં ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાનું છે. ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ખાતરી આપી છે કે નવી ભરતી માટે ફિઝિકલ ટેસ્ટની જાહેરાત આવતા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં કરવામાં આવશે. ઉનાળા અને ચોમાસાની ઋતુમાં પ્રતિકૂળ હવામાનને કારણે શારીરિક કસોટીઓની જાહેરાતમાં વિલંબ થાય છે. જો કે, સરકાર ભરતી પ્રક્રિયા અસરકારક અને અસરકારક રીતે હાથ ધરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

   પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી (ગુજરાત શિક્ષકની ખાલી જગ્યાઓ)

   

પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષણની જગ્યાઓ માટે ભરતી ઝુંબેશ આગામી બે મહિનામાં હાથ ધરવામાં આવશે. ગુજરાતની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ માટે જ કુલ 3300 શિક્ષકોની નિમણૂક કરવામાં આવશે. તેમાંથી 1300 શિક્ષકો ધોરણ 1 થી 5ના વિદ્યાર્થીઓને ભણાવશે, જ્યારે બાકીના 2000 શિક્ષકો ધોરણ 6 થી 8 સુધીના વર્ગો સંભાળશે.


   સરકાર લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકોની પસંદગી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે જેઓ ધોરણ 6 થી 8 માટે ચોક્કસ વિષયોમાં નિષ્ણાત હોય. આ ભરતી અભિયાન પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓને લક્ષ્ય બનાવશે જે શિક્ષણના ગુજરાતી માધ્યમનો ઉપયોગ કરે છે.


   ખાલી જગ્યાઓ અને પાત્રતા

   ભરતી પ્રક્રિયાનો હેતુ બે મહિનામાં ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનો છે. ગુજરાતી માધ્યમની પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ 6 થી 8 ની જગ્યાઓ માટે માત્ર યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકોને જ ગણવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારે બેરોજગારીના મુદ્દા અને રોજગારીની તકોની જરૂરિયાત પર પ્રકાશ પાડ્યો છે. હાલમાં, ગુજરાતમાં 3,92,418 શિક્ષિત બેરોજગાર વ્યક્તિઓ અને 20,566 અર્ધ શિક્ષિત બેરોજગાર વ્યક્તિઓ છે. સરકારની ભરતી અભિયાનનો હેતુ લાયક વ્યક્તિઓને રોજગારની સંભાવનાઓ પૂરી પાડીને આ મુદ્દાને ઉકેલવાનો છે.

   શિક્ષકોની અછતને દૂર કરવી

   તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, દેશભરમાં લગભગ 10 લાખ શિક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી છે. સરકાર પરિસ્થિતિથી વાકેફ છે અને આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે નીતિ દરખાસ્તો રજૂ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. માનનીય નીતિ આયોગ દ્વારા સૂચવ્યા મુજબ, સરકાર શાળાના શિક્ષકોને ચૂંટણી સંબંધિત બિન-શૈક્ષણિક ફરજોમાંથી મુક્તિ આપવાનું પણ વિચારી રહી છે.


   નોકરીની તકો અને જિલ્લાઓ

   

રાજ્ય સરકારે હજારો નોકરીઓનું સર્જન કરવાનું અને 10 વર્ષની ભરતી યોજનાને વળગી રહેવાનું વચન આપ્યું છે. જો કે, આ દાવાઓ પાયાવિહોણા સાબિત થયા છે કારણ કે છેલ્લા બે વર્ષથી ગુજરાતના પંદર જિલ્લાઓમાં સરકારી નોકરીની તકોની અછત છે. આ જિલ્લાઓમાં મહિસાગર, ખેડા, મોરબી, નર્મદા, નવસારી, ભરૂચ, જૂનાગઢ, અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, કચ્છ, દાહોદ, વલસાડ, તાપી અને ડાંગનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન આ વિસ્તારોમાંથી એક પણ વ્યક્તિને સરકારી નોકરી મળી શકી નથી.


   વિષય વિશેષ શિક્ષકોની ભરતી

   ગુજરાત શિક્ષકની ખાલી જગ્યાઓ ગુજરાતમાં 1368 સરકારી, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ સહિત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનું વિશાળ નેટવર્ક છે. જો કે, આ શાળાઓમાં શિક્ષકોની અછત છે, અને 1758 શિક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી છે. આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે, સરકાર 6 થી 8 ના વર્ગો માટે વિષય-વિશિષ્ટ કોચની ભરતી કરવાની યોજના બનાવી રહી છે.


    

Post a Comment

0 Comments